Marketing: Advies & Uitvoering

Marketingadvies & Uitvoering

Vraag en aanbod bij elkaar brengen. En dat met diverse P’s, C’s, modellen, grafieken, matrixen en ga zo maar daar. Marketing is heel omvangrijk en kan heel complex zijn. Maar dat hoeft niet. Natuurlijk, Blue Pepper kent ook de meeste marketingtheorieën en modellen maar wij hebben in al die jaren ook onze eigen structuur ontwikkeld. En met succes. Marketing staat aan de basis van je bedrijf. Daar onder valt je strategie, je keuze tot bepaalde segmenten en doelgroepen, hoe jij je positioneert in de markt en met welke producten en diensten jij het verschil gaat maken. Maar vooral ook, hoe je dat gaat doen. Concrete marketingplannen met heldere en duidelijke visies, doelstellingen en actiepunten. 

Blue Pepper helpt bedrijven met haar marketing. Van strategie tot bijvoorbeeld digitale transformatie. Van waardeproposities tot productmarketing. Met campagnes tot het organiseren van Partner Events. Kortom, marketing is overal. Trouwens, wij van Blue Pepper ook 😉

De 🏆 Regels van een Geslaagde Workshop

Aandacht voor De 🏆 Regels van een Geslaagde Workshop.

Voorbereiding
 • Stel doelstellingen
 • Bepaal deelnemers
 • Kies geschikte locatie
 • Selecteer de juiste “format”
 • Ontwerp je content
 • Maak een agenda en deel deze
 • Maak indeling deelnemers
Tijdens de Workshop
 • Check verwachtingen

 • Iedereen doet mee

 • Motiveer creativiteit

 • Bevorder sparren en uitdagen

 • Laat ontspannen

 • Chocolade, snoep, fruit, drank

 • Maak het visueel

 • Verschillende groepen

 • Diversiteit opdrachten en vormen

 • Vat samen en groepeer

 • Definieer vervolgstappen

 • Sluit af met een “Bang”

Na de Workshop
 • Check initiële verwachtingen

 • Waar staan we

 • Waar moeten we staan

 • Hoe komen we daar

 • Selecteer “owners” / eigenaren

 • Monitoren & bijsturen

Onze workshops
 • Strategie Workshop

 • Waarde disciplines

 • Segmentatie

 • Sales Effectiviteit

 • Waardeproposities

 • Innovatie

 • Customer Journey & Experience

 • Sales DNA en Bedrijfscultuur

 • Gedrachtstijlen (oa DISC) 

 • Partner Programma

 • Coaching met Impact

 • Design Thinking

Een geweldig middel om bedrijven, teams en individuen commercieel sterker te maken, is het gebruik van workshops. De naam zegt het al, hier wordt gewerkt!
Best Practice: Interim Marketing Director

Productie

Voor een internationale speler met haar HQ in Nerderland, heeft Blue Pepper een interim Marketing Director geleverd die de gehele marketingorganisatie heeft geherstructureerd en aanzienlijk verbeterd.
Voor zowel de indirecte als de directe kanalen waarbij een verdere marktsegmentatie met bijbehorende waarde proposities centraal hebben gestaan. Een gerichte en gesegmenteerde marktbenadering was daarbij cruciaal. Dit heeft geleid tot zeer succesvolle marketingcampagnes. 

Herstructureren Marketing

Industrie

Een Nederlandse fabrikant van pompen is actief in de gehele wereld en met name door overnames hard gegroeid. Hierdoor was er geen centrale marketinggedachte noch aanpak. Standaardisatie was tevens niet aanwezig. Blue Pepper heeft hier verandering in aangebracht. Zo zijn alle product marketers gaan samenwerken, hebben zij een eenduidige en gecentraliseerde aanpak. stemmen zij beter af met de sales landen en entiteiten en zijn zij tevens de marketingcommunicatie afdeling samengevoegd tot een afdeling.

CX/CJ Workshop

Retail

Nieuwe manieren vinden om met de klant in contact te komen en de offline en online wereld te verbinden.
De online beleving van klanten wordt niet altijd behaald in de offlinewereld. Een grote bank staat voor de uitdaging om meer waarde te creëren in hun bankkantoren, waardoor klanten de online-ervaring ook offline ervaren. Blue Pepper heeft samen met enkele partners een nieuw concept voor pop-up stores en ”future offices” vanuit klantervaring ontworpen waar klanten en medewerkers op een nieuwe manier kunnen interacteren en communiceren.
Dit concept is inmiddels op een locatie uitgevoerd, wat als referentie dient voor de verdere landelijke transformatie van de overige bankkantoren

Communicatiestrategie

Diverse

Te veel communicatie initiatieven leiden niet tot het gewenste resultaat.
Een groot assurantiekantoor met 120.000 klanten is al enige tijd bezig met het verbeteren van de communicatie met haar klanten, en dat ook nog eens via verschillende kanalen. De samenhang in de klantreis ontbrak, waardoor klanten alleen op onderdelen (touchpoints) verbetering bemerkten. De interne organisatie werkte niet altijd effectief samen.
Blue Pepper heeft een communicatiestrategie beschreven voor de komende 5 jaar, en advies gegeven hoe deze te effectueren. Hiermee is een programma ontwikkeld wat voor de komende jaren handvatten geeft om tot realisatie te komen. De organisatie kan nu gestructureerd en met de juiste focus nieuwe projecten starten die bijdragen aan de visie, missie en strategie van het bedrijf

Wie gingen jou allemaal al voor?

De workshops die wij verrichten, vinden plaats bij tal van verschillende bedrijven. Denk aan Nederlands grote trots uit Eindhoven, of een Noorse energie en aluminium gigant, wij zijn actief in het bankwezen, bij diverse productiemaatschappijen, bij organisaties in de zakelijke dienstverlening, bij internationale brouwerijen. Kortom, onze ervaring is breed en diep. Ben je benieuwd naar referenties in jouw branche? Laat het ons dan even weten!

Een workshop voor jouw organisatie

Het inzetten van een workshop, het buiten de bestaande paden wandelen, levert veel op! Veel energie maar ook heel veel leuk werk dat opgevolgd gaat worden. Bedrijven en teams die vooruit willen, hebben hier veel baat bij. Ook een workshop inzetten bij jouw organisatie? Of wil je eerst meer informatie hierover? Druk dan op de knop hieronder. 

Graag tot snel, graag tot Blue Pepper! 

Bluepaper

Customer Journey & Experience Workshop


Klantbeleving en -communicatie verbeteren

“Klantbeleving wordt de onderscheidende factor in een snel veranderende wereld, waar prijs van ondergeschikt belang wordt”

Elk bedrijf biedt een customer Experience. Ook uw bedrijf of afdeling binnen een bedrijf doet dat, ongeacht of u het bewust maakt of ondergaat. Een klantervaring kan goed, slecht of onverschillig zijn, maar het feit dat u klanten heeft, u op een of andere manier met deze klanten interacteert en producten en diensten levert, betekent dat uw klant ervaring heeft met u en uw merk.

De klant centraal stellen en communicatie momenten te verbeteren kan alleen succesvol zijn als iedereen binnen uw bedrijf als een gedragen richting en invulling wordt bereikt. De workshop brengt alle stakeholders samen om een gedragen actieplan te bereiken.

De workshop levert:

 1. een gedragen klant interactie verbetering binnen uw organisatie

 2. concrete en uitvoerbare ideeën op het gebied van communicatie verbetering 

 3. een SMART roadmap en acties om de resultaten van de verbetering te bereiken die aansluit bij uw merkwaarde!

Deze Workshop richt zich op het gezamenlijk formuleren van verbeteringen in de klantcommunicatie. Een collectief beeld van de toekomst wordt aan de hand van de Disney Imagineering methodiek bereikt. Een collectief beeld start met een droom, waar iedereen vrij is om zijn gedachten te laten gaan over hoe je nog beter kunt communiceren met je klant op een manier die bijdraagt aan je merkwaarde.

Waar sta je nu, waar wil je naartoe en hoe komen we daar zijn de centrale vragen die geformuleerd en beantwoord worden in deze workshop.

Je merkwaarde wordt in grote mate bepaald door je visie, missie en strategie. Is deze nog niet helder dan is een workshop Visie, Missie en Strategie en goede start.

Verbeteringen en aanvullingen in de klantcommunicatie moet bijdragen aan uw bedrijfsdoelstellingen en merkwaarde, we brengen gezamenlijk de merkwaarde en doelen in kaart en brengen focus aan op enkele contactmomenten (touchpoints).

We gaan uit van bestaande touchpoints, koppelen die aan uw merkwaarde, maken deze meetbaar en stellen doelen. De wens tot verbetering wordt vastgesteld. Samen wordt Hoe, Wat, Wanneer en Wie beschreven. Na een sanity check ronden we de workshop af met uitvoerbare activiteiten en doelstellingen. Werkbare ideeen komen tot leven; meetbare doelstellingen, een gedragen verbetering, concrete acties en een plan.

Wat leer je nog meer?

 1. Wat is een customer journey en touchpoints

 2. Wat is een merkwaarde

 3. Hoe voldoe je aan je merkwaarde en -belofte

 4. Hoe maken andere bedrijven hun klantreis een beleving

 5. Hoe maak je klantreis strategie uitvoerbaar

 6. Hoe borg je uitvoering en creëer je draagvlak

Meer Marketing Succesen

De Blue Pepper Aanpak

Customer Experience onderzoek

De klantbeleving wordt steeds belangrijker in een markt die zich kenmerkt door prijs differentiatie.

De klantbeleving wordt steeds belangrijker in een markt die zich kenmerkt door prijs differentiatie.

Een grote zorgverzekeraar in Arnhem staat voor de uitdaging om meer conversie te behalen uit collectief afgesloten zorgverzekeringen.

De manier waarop collectieve zorgverzekeringen worden aangeboden aan de eindklant levert niet de gewenste resultaten op. Het thema “Zinnige zorg” komt onvoldoend naar voren, er wordt op prijs gecommuniceerd richting de eindklant.

Blue Pepper heeft interviews uitgevoerd met de eindklant, data-analyse gedaan in verschillende sectoren en een geheel nieuwe customer journey ontworpen met hierin opgenomen nieuwe kanalen en aanbevelingen gedaan om de merkwaarde te verstevigen tijdens deze klantreis.

Een business case, plan van aanpak en oplossing is aangedragen om de % conversie te verbeteren.

Klantonderzoek

De natuur is belangrijk voor ons en onze kinderen, hoe activeren we jongvolwassenen om deel te nemen?

Een grote natuur organisatie staat voor de uitdaging om een ontbrekende doelgroep blijvend te laten aanhaken en een bijdrage te leveren aan de natuur.

Kinderen zijn vaak lid van een natuurorganisatie, en ouderen nog meer. De doelgroep daartussen (18 jr – 35 jr) is minder actief en heeft andere prioriteiten in een al druk leven.

Blue Pepper heeft interviews uitgevoerd met de doelgroep, data-analyse gedaan en een geheel nieuwe customer journey ontworpen met hierin opgenomen nieuwe kanalen en aanbevelingen gedaan om de doelgroep meer te activeren en te betrekken. Een business case, plan van aanpak en oplossing is aangedragen om het ledental met 25% te doen stijgen.

Digitale Transformatie

De klant centraal stellen vergt veel van organisaties

Een grote verzekeraar in het westen van het land staat voor de uitdaging om een transitie te ondergaan. Een andere manier van klantinteractie (de klant centraal) vraagt ook dat de organisatie, de structuur, processen, cultuur, middelen en ketens hierop worden ingericht.

Blue Pepper begeleid deze organisatie door middel van interim advies (stuurgroep digitale transformatie) en het daadwerkelijk initieren van programma’s en projecten. Als change manager wordt de organisatie begeleid en geadviseerd om effectief en gestructureerd veranderingen door te kunnen voeren. Hiervoor zijn onder andere Innovatietracks opgezet, klantarena’s georganiseerd en nieuwe werkmethodieken geïntroduceerd. De organisatie is nu klaar om daadwerkelijk stappen te zetten, en tot versnelling te komen

WhatsApp WhatsApp ons